Abhishek Bachchan Event Gallery

«
»
 • Abhishek Bachchan at Star Tv 10 Year Completion Party

  Abhishek Bachchan at Star Tv 10 Year Completion Party

 • Abhishek Bachchan at Abhishek Announces Chennaiyin FC Team

  Abhishek Bachchan at Abhishek Announces Chennaiyin FC Team

 • Abhishek Bachchan at Abhishek Announces Chennaiyin FC Team

  Abhishek Bachchan at Abhishek Announces Chennaiyin FC Team

 • Abhishek Bachchan at Slam The Tour Finale at London

  Abhishek Bachchan at Slam The Tour Finale at London

 • Abhishek Bachchan at HNY Team Snapped at Airport

  Abhishek Bachchan at HNY Team Snapped at Airport

 • Abhishek Bachchan at HNY Team Snapped at Airport

  Abhishek Bachchan at HNY Team Snapped at Airport

 • Abhishek Bachchan at SLAM The Tour at Vancouver

  Abhishek Bachchan at SLAM The Tour at Vancouver

 • Abhishek Bachchan at HNY Team at Google and Twitter HQ

  Abhishek Bachchan at HNY Team at Google and Twitter HQ