Swara Bhaskar Event Gallery

«
»
 • Swara Bhaskar at IIFA Awards 2019

  Swara Bhaskar at IIFA Awards 2019

 • Swara Bhaskar at Section 375 Screening

  Swara Bhaskar at Section 375 Screening

 • Swara Bhaskar at Swara Bhaskar at Clovia Event

  Swara Bhaskar at Swara Bhaskar at Clovia Event

 • Swara Bhaskar at Swara Bhaskar at Clovia Event

  Swara Bhaskar at Swara Bhaskar at Clovia Event

 • Swara Bhaskar at Swara Bhaskar at Clovia Event

  Swara Bhaskar at Swara Bhaskar at Clovia Event

 • Swara Bhaskar at Swara Bhaskar at Clovia Event

  Swara Bhaskar at Swara Bhaskar at Clovia Event

 • Swara Bhaskar at Screening of Judgemental Hai Kya

  Swara Bhaskar at Screening of Judgemental Hai Kya

 • Swara Bhaskar at Special Screening of Article 15

  Swara Bhaskar at Special Screening of Article 15