Tara Sharma Event Gallery

«
»
 • Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2014

  Tara Sharma at Vogue Beauty Awards 2014

 • Tara Sharma at Retail Jeweller India Awards 2014

  Tara Sharma at Retail Jeweller India Awards 2014

 • Tara Sharma at Farah Khan Show at IIJW 2014

  Tara Sharma at Farah Khan Show at IIJW 2014

 • Tara Sharma at Cancer Fundraiser Fashion Show

  Tara Sharma at Cancer Fundraiser Fashion Show

 • Tara Sharma at Celebrating Mother`s Day

  Tara Sharma at Celebrating Mother`s Day

 • Tara Sharma at Celebrating Mother`s Day

  Tara Sharma at Celebrating Mother`s Day

 • Tara Sharma at Celebrating Mother`s Day

  Tara Sharma at Celebrating Mother`s Day

 • Tara Sharma at Celebrating Mother`s Day

  Tara Sharma at Celebrating Mother`s Day