• Hair Chopped Off?

    Hair Chopped Off?
    Agar Kisi Ki Choti Kat Gayi Ho Toh Nirash Na Ho Upaye Aa Gaya Hai