Almond-eyed, Gizele Thakral - totally aphrodisiacal