Poster of Prasad Oak`s Marathi film `Chandramukhi`