Gurudwara Takht Sachkhand Shri Hazur Sahib Abchal Nagar, Nanded