Takhat Sachkhand Sri Hazur Abchal Nagar Sahib, Nanded