• Khat To Bheja Hai Par Ab Khauf Yahi Hai Dil Mein;<br/>
Maine Kya Us Ko Likha Aur Woh Kya Samjhega!
    Khat To Bheja Hai Par Ab Khauf Yahi Hai Dil Mein;
    Maine Kya Us Ko Likha Aur Woh Kya Samjhega!
    ~ Majnoon Azimabadi