• Dekhta Hun Tu Nahi Rahm Ke Qabil Koi;<br/>
Sochta Hun To Hazaron Taras Aata Hai!
    Dekhta Hun Tu Nahi Rahm Ke Qabil Koi;
    Sochta Hun To Hazaron Taras Aata Hai!
    ~ Obaid Azam Azmi