• ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ<br/>
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ।।<br/>
Heartiest Greetings on the Gurpurab of Sahib-e-Kamaal Shri Guru Gobind Singh Ji
  ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ
  ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ।।
  Heartiest Greetings on the Gurpurab of Sahib-e-Kamaal Shri Guru Gobind Singh Ji
 • ਸਾਚੁ ਕਹੋਂ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ॥੯॥<br/>
Sach Kahon Sun Leho Sabai Jin Prem Kio Tin Hee Prabh Paio!<br/>
Wish you all a very Happy Gurpurab!
  ਸਾਚੁ ਕਹੋਂ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ॥੯॥
  Sach Kahon Sun Leho Sabai Jin Prem Kio Tin Hee Prabh Paio!
  Wish you all a very Happy Gurpurab!
 • ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ ॥<br/>
O God, Grant Me This That I May Not Hesitate From Performing Good Actions!<br/>
A Happy Gurpurab to all!
  ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ ॥
  O God, Grant Me This That I May Not Hesitate From Performing Good Actions!
  A Happy Gurpurab to all!
 • O my mind, keep the thoughts of true Lord forever inside you and feel the bliss of peace.<br/>
Wish you a Happy Gurpurab!
  O my mind, keep the thoughts of true Lord forever inside you and feel the bliss of peace.
  Wish you a Happy Gurpurab!
 • ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸਰ ਉਚਰਿ ਹੈਂ ॥ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕਿ ਕੁੰਡ ਮਹਿ ਪਰਿਹੈਂ ॥<br/>
ਮੋ ਕੌ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ ॥ ਯਾ ਮੈ ਭੇਦ ਨ ਰੰਚ ਪਛਾਨੋ ॥੩੨॥<br/>
Whosoever shall call me the Lord, shall fall into hell.<br/>
Consider me as His servant. In this do not have any doubt. 32.<br/>
~ Guru Gobind Singh Ji<br/>
Wish you a Happy Gurpurab!
  ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸਰ ਉਚਰਿ ਹੈਂ ॥ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕਿ ਕੁੰਡ ਮਹਿ ਪਰਿਹੈਂ ॥
  ਮੋ ਕੌ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ ॥ ਯਾ ਮੈ ਭੇਦ ਨ ਰੰਚ ਪਛਾਨੋ ॥੩੨॥
  Whosoever shall call me the Lord, shall fall into hell.
  Consider me as His servant. In this do not have any doubt. 32.
  ~ Guru Gobind Singh Ji
  Wish you a Happy Gurpurab!
 • Evil is to be resisted and uprooted, but the sword is never to be struck in hatred or in anger or in spirit of revenge.<br/>
~ Guru Gobind Singh Ji<br/>
Happy Gurpurab!
  Evil is to be resisted and uprooted, but the sword is never to be struck in hatred or in anger or in spirit of revenge.
  ~ Guru Gobind Singh Ji
  Happy Gurpurab!
 • ਬਿਨ ਭਗਤਿ ਸਕਤਿ ਨਹੀ ਪਰਤ ਪਾਨ ॥ ਬਹੁ ਕਰਤ ਹੋਮ ਅਰੁ ਜਗ ਦਾਨ ॥ ਬਿਨੁ ਏਕ ਨਾਮ ਇਕ ਚਿਤ ਲੀਨ ॥ ਫੋਕਟੋ ਸਰਬ ਧਰਮਾ ਬਿਹੀਨ ॥੨੦॥੧੪੦॥<br/><br/>

Without the power of devotion they cannot realise the Lord. Though they perform Havans, hold Yagyas (sacrifices) and offer charities. Without the single-minded absorption in the Lord`s Name, all the religious rituals are useless. 20.140<br/>
~ Guru Gobind Singh Ji
  ਬਿਨ ਭਗਤਿ ਸਕਤਿ ਨਹੀ ਪਰਤ ਪਾਨ ॥ ਬਹੁ ਕਰਤ ਹੋਮ ਅਰੁ ਜਗ ਦਾਨ ॥ ਬਿਨੁ ਏਕ ਨਾਮ ਇਕ ਚਿਤ ਲੀਨ ॥ ਫੋਕਟੋ ਸਰਬ ਧਰਮਾ ਬਿਹੀਨ ॥੨੦॥੧੪੦॥

  Without the power of devotion they cannot realise the Lord. Though they perform Havans, hold Yagyas (sacrifices) and offer charities. Without the single-minded absorption in the Lord`s Name, all the religious rituals are useless. 20.140
  ~ Guru Gobind Singh Ji
 • Soora So Pehchaniye Jo Lare Deen Ke Heth;<br/>
Purja Purja Kat Mare Kabhun Na Chhade Khet!<br/>
Hearty greetings on Saint-Soldier Guru Gobind Singh Ji's Gurpurab!
  Soora So Pehchaniye Jo Lare Deen Ke Heth;
  Purja Purja Kat Mare Kabhun Na Chhade Khet!
  Hearty greetings on Saint-Soldier Guru Gobind Singh Ji's Gurpurab!
 • May the teachings of Guru Gobind Singh reflect goodness and compassion in you and bring into your life, the glow of happiness & prosperity.<br/>
Happy Gurpurab!
  May the teachings of Guru Gobind Singh reflect goodness and compassion in you and bring into your life, the glow of happiness & prosperity.
  Happy Gurpurab!
 • When you kneel down in front of Guru Sahib, He stands up for you. And when He stands up for you, no one can stand against you.<br/>
Hearty greetings on Guru Gobind Singh ji's Gurpurab!
  When you kneel down in front of Guru Sahib, He stands up for you. And when He stands up for you, no one can stand against you.
  Hearty greetings on Guru Gobind Singh ji's Gurpurab!