• Dil Khush Hua Hai Masjid-e-Veera Ko Dekh Kar;<br/>
Meri Tarah Khuda Ka Bhi Khaana Kharaab Hai!
    Dil Khush Hua Hai Masjid-e-Veera Ko Dekh Kar;
    Meri Tarah Khuda Ka Bhi Khaana Kharaab Hai!
    ~ Abdul Hameed Adam