• Mujhe Khabar Nahi Gham Kya Hai Aur Khushi Kya Hai;<br/>
Ye Zindagi Ki Hai Surat To Zindagi Kya Hai!
    Mujhe Khabar Nahi Gham Kya Hai Aur Khushi Kya Hai;
    Ye Zindagi Ki Hai Surat To Zindagi Kya Hai!
    ~ Ahsan Marahravi