• Ek Beemar Vasiyat Karne Wala Hai;<br/>
Rishte Naate Jeebh Nikale Baithe Hain!<br/><br/>

Vasiyat: Bequest, Will
    Ek Beemar Vasiyat Karne Wala Hai;
    Rishte Naate Jeebh Nikale Baithe Hain!

    Vasiyat: Bequest, Will
    ~ Shakeel Jamali