• ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਦੁਖੁ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ॥<br/><br/>

ਜੋ ਭੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।<br/><br/>

Who lives in harmony with Guru's Will, shall never feel hardships in life!Upload to Facebook
  ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਦੁਖੁ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ॥

  ਜੋ ਭੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।

  Who lives in harmony with Guru's Will, shall never feel hardships in life!
 • ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ।।<br/>
ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ ।।<br/><br/>

You are the Destroyer of hard times & Embodiment of Mercy.<br/>
You are Ever present with all, You are the Indestructible & Glorious, O Lord!Upload to Facebook
  ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ।।
  ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ ।।

  You are the Destroyer of hard times & Embodiment of Mercy.
  You are Ever present with all, You are the Indestructible & Glorious, O Lord!
 • ਤੂ ਕਾਹੇ ਡੋਲਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਤੁਧੁ ਰਾਖੈਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ।।
  ਜਿਨਿ ਪੈਦਾਇਸਿ ਤੂ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇਇ ਆਧਾਰੁ ।।१।।

  Why do you waver, O mortal being?
  The Creator Lord Himself shall protect you.
  He who created you will also provide nourishment and support.
  ~ Sri Guru Granth Sahib Ji: Ang 724
 • ਭਵਜਲਿ ਡੂਬਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਢੈ।।<br/>
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢੈ।।२।।<br/><br/>

The True Guru saves the drowning being from terrifying world-ocean.<br/>
He reunites those who were separated for countless incarnations!।। 2।।Upload to Facebook
  ਭਵਜਲਿ ਡੂਬਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਢੈ।।
  ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢੈ।।२।।

  The True Guru saves the drowning being from terrifying world-ocean.
  He reunites those who were separated for countless incarnations!।। 2।।
 • ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਾਲਾਹਿ।।<br/>
ਸਭੇ ਛਡਿ ਸਿਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹਿ।।<br/><br/>

O my mind, praise the Creator.<br/>
Give up all your clever tricks,<br/>
and fall at the Feet of the Guru!Upload to Facebook
  ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਾਲਾਹਿ।।
  ਸਭੇ ਛਡਿ ਸਿਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹਿ।।

  O my mind, praise the Creator.
  Give up all your clever tricks,
  and fall at the Feet of the Guru!
 • ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੇਰੀ।।<br/>
ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤਿ ਮੇਰੀ।।<br/><br/>

The world of your Bani, Lord, is ambrosial nectar.<br/>
Hearing it again and again, I am elevated to the supreme heights!Upload to Facebook
  ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੇਰੀ।।
  ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤਿ ਮੇਰੀ।।

  The world of your Bani, Lord, is ambrosial nectar.
  Hearing it again and again, I am elevated to the supreme heights!
 • ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੈ।।<br/><br/>

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤਿ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।<br/><br/>

He alone is a Brahmin, who contemplates God.Upload to Facebook
  ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੈ।।

  ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤਿ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

  He alone is a Brahmin, who contemplates God.
 • ਲੇਖੈ ਕਤਿਹ ਨ ਛੂਟਿਐ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਭੂਲਨਹਾਰ।। (ਅੰਗ - ੨੬੧)<br/><br/>

ਜੀਵ ਖਿਨ-ਖਿਨ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀ ਇਸ ਭਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ।<br/><br/>

By the account of our deeds, we can never be liberated; one makes mistakes each and every moment.Upload to Facebook
  ਲੇਖੈ ਕਤਿਹ ਨ ਛੂਟਿਐ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਭੂਲਨਹਾਰ।। (ਅੰਗ - ੨੬੧)

  ਜੀਵ ਖਿਨ-ਖਿਨ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀ ਇਸ ਭਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ।

  By the account of our deeds, we can never be liberated; one makes mistakes each and every moment.
 • ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਭਏ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗ।। (ਅੰਗ - ੨੬੦)
  ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  As pride vanishes - peace prevails; mind and body are healed.
 • ਅੰਧੀ ਕੋਠੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਨਾਹੀ ।। (ਅੰਗ - ੩੫੪)

  ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਹੀ ਹੈ।

  Without the Name of the Lord, the chamber of soul remains dark.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT