• ਸ੍ਵੈਯਾ ॥<br />
ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ ॥<br />
ਨ ਡਰੋਂ ਅਰਿ ਸੋ ਜਬ ਜਾਇ ਲਰੋਂ ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਅਪਨੀ ਜੀਤ ਕਰੋਂ ॥<br />
ਅਰੁ ਸਿਖ ਹੋਂ ਆਪਨੇ ਹੀ ਮਨ ਕੌ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਉ ਗੁਨ ਤਉ ਉਚਰੋਂ ॥<br />
ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਅਉਧ ਨਿਦਾਨ ਬਨੈ ਅਤ ਹੀ ਰਨ ਮੈ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ ॥੨੩੧॥<br /><br />
SWAYYA<br />
O God, grant me this that I may not hesitate from performing good actions.<br />
I may not fear the enemy, when I go to fight and assuredly I may become victorious.<br />
And I may give this instruction to my mind and have this temptation that I may ever utter Thy Praises.<br />
When the end of my life comes, then I may die fighting in the battlefield.<br />
May Guru Gobind Singh ji bless you and your family at all times!<br />
Happy Gurpurab!
  ਸ੍ਵੈਯਾ ॥
  ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ ॥
  ਨ ਡਰੋਂ ਅਰਿ ਸੋ ਜਬ ਜਾਇ ਲਰੋਂ ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਅਪਨੀ ਜੀਤ ਕਰੋਂ ॥
  ਅਰੁ ਸਿਖ ਹੋਂ ਆਪਨੇ ਹੀ ਮਨ ਕੌ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਉ ਗੁਨ ਤਉ ਉਚਰੋਂ ॥
  ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਅਉਧ ਨਿਦਾਨ ਬਨੈ ਅਤ ਹੀ ਰਨ ਮੈ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ ॥੨੩੧॥

  SWAYYA
  O God, grant me this that I may not hesitate from performing good actions.
  I may not fear the enemy, when I go to fight and assuredly I may become victorious.
  And I may give this instruction to my mind and have this temptation that I may ever utter Thy Praises.
  When the end of my life comes, then I may die fighting in the battlefield.
  May Guru Gobind Singh ji bless you and your family at all times!
  Happy Gurpurab!
 • Guru Gobind Singh<br />
December 22, 1666, Patna to October 7, 1708, Nanded<br />
Spouse: Mata Sundari (m. 1684), Mata Sahib Kaur<br />
Parents: Guru Tegh Bahadur, Mata Gujri<br />
May the 10th Guru of the Sikhs always protect you and make you tread the path of righteousness!<br />
Happy Gurpurab!
  Guru Gobind Singh
  December 22, 1666, Patna to October 7, 1708, Nanded
  Spouse: Mata Sundari (m. 1684), Mata Sahib Kaur
  Parents: Guru Tegh Bahadur, Mata Gujri
  May the 10th Guru of the Sikhs always protect you and make you tread the path of righteousness!
  Happy Gurpurab!
 • May Guru Gobind Singh ji, the warrior, saint, poet and philosopher - the 10th Guru of the Sikhs bless you at all times!<br />
Happy Gurpurab!
  May Guru Gobind Singh ji, the warrior, saint, poet and philosopher - the 10th Guru of the Sikhs bless you at all times!
  Happy Gurpurab!
 • `Waho Waho Gobind Singh Aape Gur Chela!`<br />
Dhan Guru Teg Bahadur Sahib ji te Mata Gujri ji de laal, Sache Patshah, Dashmesh Pita Dhan Shri Guru Gobind Singh Sahib Ji de Gurpurab di aap ji nu bohat bohat vadhai hove ji!
  "Waho Waho Gobind Singh Aape Gur Chela!"
  Dhan Guru Teg Bahadur Sahib ji te Mata Gujri ji de laal, Sache Patshah, Dashmesh Pita Dhan Shri Guru Gobind Singh Sahib Ji de Gurpurab di aap ji nu bohat bohat vadhai hove ji!
 • Sahibe-e-kamaal Guru Gobind Singh;
  Badshahe darvesh Guru Gobind Singh;
  Shah-e-Shahenshah Guru Gobind Singh;
  Amrit de daani Guru Gobind Singh ji maharaj de parkash purab di nighi vadhai hove ji!
 • Baazan wale, Kalgidhar pita, Dhan Dhan Shri Guru Gobind Singh Sahib ji de aagman purab di sarbat nu lakh lakh vadhai hai ji!
 • Guru Kalgidhar Patshah Dhan Dhan Shree Gobind Singh ji de pavan Gurpurab diyan buhut buhut vadhiyan!<br />
May Dashmesh Pita bless you and your family with His blessings!
  Guru Kalgidhar Patshah Dhan Dhan Shree Gobind Singh ji de pavan Gurpurab diyan buhut buhut vadhiyan!
  May Dashmesh Pita bless you and your family with His blessings!
 • O God, grant me this boon, that I may never hesitate from righteous deeds;
  Let me be fearless when I go into battle, give me faith that victory will be mine;
  Let one directive guide my mind, That I always sing your praise;
  And when comes the time to end my life, I should die fighting on the Battlefield.
  ~ Guru Gobind Singh
  Sarbans dani Guru Gobind Singh Ji de Gurpurab diyan Lakh-Lakh vadhiyan!
 • Guru Gobind Singh ji Guru ji emphasized that true god can only be found through writings of the holy Granth Sahib. Thus He gave it the status of the 11th Guru to Guru Granth Sahib ji.<br /> May the shabads (the writings) become an eternal guide towards the path of your spiritual enlightenment!<br />
Happy Gurpurab!
  Guru Gobind Singh ji Guru ji emphasized that true god can only be found through writings of the holy Granth Sahib. Thus He gave it the status of the 11th Guru to Guru Granth Sahib ji.
  May the shabads (the writings) become an eternal guide towards the path of your spiritual enlightenment!
  Happy Gurpurab!
 • Bas Ek Hind Mein Tirath Hai Yatra Ke Liye;
  Katai Bap Ne Betey Jahan Khuda Ke Liye!
  ~ Allah Yaar Yogi - an Urdu poet
  May the sacrifices of Guru Gobind Singh ji instill love of humanity and respect of different faiths!
  A very happy Gurpurab!
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT