• ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥<br/>
ਜੀਉ ਡਰਤੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈ ਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥<br/>
ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣੁ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥੧॥<br/>
ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥<br/><br/>

One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. <br/>Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:<br/>
My soul is afraid; to whom should I complain?<br/>
I serve Him, who makes me forget my pains; He is the Giver, forever and ever. ||1||<br/>
My Lord and Master is forever new; He is the Giver, forever and ever. ||1||Pause||<br/>
Greeting on Guru Nanak Dev Ji's Gurupurab!
  ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
  ਜੀਉ ਡਰਤੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈ ਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥
  ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣੁ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥੧॥
  ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

  One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred.
  Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:
  My soul is afraid; to whom should I complain?
  I serve Him, who makes me forget my pains; He is the Giver, forever and ever. ||1||
  My Lord and Master is forever new; He is the Giver, forever and ever. ||1||Pause||
  Greeting on Guru Nanak Dev Ji's Gurupurab!
 • May the teachings of Guru Nanak Dev Ji reflect goodness and compassion in you and bring into your life, the glow of happiness & prosperity.<br/>
Happy Gurupurab!
  May the teachings of Guru Nanak Dev Ji reflect goodness and compassion in you and bring into your life, the glow of happiness & prosperity.
  Happy Gurupurab!
 • ਜਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ;<br/>
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਿਰ ਨਿਹਾਲ !<br/><br/>
~ Japji Sahib <br/><br/>

Such is the karma of those upon whom He has cast His Glance of Grace.<br/>
O Nanak, the Merciful Lord, by His Grace, uplifts and exalts them.<br/>
On His auspicious birthday, may Guru Nanak Dev Ji bless you and your family at all times!<br/>

Happy Guru Nanak Jayanti!
  ਜਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ;
  ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਿਰ ਨਿਹਾਲ !

  ~ Japji Sahib

  Such is the karma of those upon whom He has cast His Glance of Grace.
  O Nanak, the Merciful Lord, by His Grace, uplifts and exalts them.
  On His auspicious birthday, may Guru Nanak Dev Ji bless you and your family at all times!
  Happy Guru Nanak Jayanti!
 • May Guru Ji inspire you to achieve all your goals and may his blessings be with you in whatever you do.<br/>
Wish you a Happy Gurpurab!
  May Guru Ji inspire you to achieve all your goals and may his blessings be with you in whatever you do.
  Wish you a Happy Gurpurab!
 • May the name of Waheguru be enshrined in your heart.<br/>
May Guru Ji's divine love and blessings be with you always.<br/>
Wish you all a Happy Gurupurab!
  May the name of Waheguru be enshrined in your heart.
  May Guru Ji's divine love and blessings be with you always.
  Wish you all a Happy Gurupurab!
 • God is one, but He has innumerable forms.<br/>
He is the creator of all and He himself takes the human form.<br/>
~ Guru Nanak Dev Ji<br/>
Happy Gurpurab!
  God is one, but He has innumerable forms.
  He is the creator of all and He himself takes the human form.
  ~ Guru Nanak Dev Ji
  Happy Gurpurab!
 • ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਇਹੈ ਸੁਖੁ ਮਾਂਗੇ ਮੋਕਉ ਕਰਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ।।੪।। ।।੫।।<br/><br/>
Nanak your slave, begs for this happiness:<br/>
Let me be the dust of the feet of the Saints!<br/>
Wish you all a very Happy Gurupurab
  ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਇਹੈ ਸੁਖੁ ਮਾਂਗੇ ਮੋਕਉ ਕਰਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ।।੪।। ।।੫।।

  Nanak your slave, begs for this happiness:
  Let me be the dust of the feet of the Saints!
  Wish you all a very Happy Gurupurab
 • ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਸਿਮਰਹਿ ਸਾਧਸੰਗਿ ਤੈ ਤਨਿ ਉਡੈ ਖੇਹ ॥<br/>
ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣਈ ਨਾਨਕ ਫਿਟੁ ਅਲੂਣੀ ਦੇਹ ॥੧॥<br/><br/>

That body, which does not remember the Lord's Name in meditation in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, shall be reduced to dust.<br/>
Cursed and insipid is that body, O Nanak, which does not know the One who created it. ||1||<br/>
Happy Guru Nanak Gurpurab!
  ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਸਿਮਰਹਿ ਸਾਧਸੰਗਿ ਤੈ ਤਨਿ ਉਡੈ ਖੇਹ ॥
  ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣਈ ਨਾਨਕ ਫਿਟੁ ਅਲੂਣੀ ਦੇਹ ॥੧॥

  That body, which does not remember the Lord's Name in meditation in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, shall be reduced to dust.
  Cursed and insipid is that body, O Nanak, which does not know the One who created it. ||1||
  Happy Guru Nanak Gurpurab!
 • Such is the karma of those upon whom He has cast His glance of grace,<br/>
O Nanak, the Merciful Lord, by His grace, uplifts and exalts them on this auspicious day.<br/>
May Guru Nanak Dev Ji bless you and your family at all times.<br/>
Happy Gurupurab!
  Such is the karma of those upon whom He has cast His glance of grace,
  O Nanak, the Merciful Lord, by His grace, uplifts and exalts them on this auspicious day.
  May Guru Nanak Dev Ji bless you and your family at all times.
  Happy Gurupurab!
 • May the teachings of Guru Nanak reflect goodness and compassion in you; and brings the happiness & prosperity into your life.<br/>
Wish you a very Happy Gurpurab!
  May the teachings of Guru Nanak reflect goodness and compassion in you; and brings the happiness & prosperity into your life.
  Wish you a very Happy Gurpurab!