• सतगुरु नानक देयो गुरां गुर होया<br/>
अंगद अल्ख अमायो सहज समोया<br/>
राम नाम अर्खियो अमृत चोया<br/>
गुरु अर्जुन कर सयो धोये धोया<br/>
गुरु हरगोबिंद अमायो विलोये विलोया<br/>
वार 3, पौडी 12<br/>
भाई गुरदास जी<br/>
 
गुरु हरगोबिंद साहिब जी के गुरपुरब की बधाई।Upload to Facebook
  सतगुरु नानक देयो गुरां गुर होया
  अंगद अल्ख अमायो सहज समोया
  राम नाम अर्खियो अमृत चोया
  गुरु अर्जुन कर सयो धोये धोया
  गुरु हरगोबिंद अमायो विलोये विलोया
  वार 3, पौडी 12
  भाई गुरदास जी
  गुरु हरगोबिंद साहिब जी के गुरपुरब की बधाई।
 • मीरी-पीरी के मालिक;<br/>
बंदी छोड़ महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश पुरब की बधाई।Upload to Facebook
  मीरी-पीरी के मालिक;
  बंदी छोड़ महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश पुरब की बधाई।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT