• ਹੱਸਦੇ-ਹੱਸਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਓ, ਨਵੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ,<br/>
ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਸੱਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਗਾਓ।<br/>
ਆਪ ਸੱਭ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!
  ਹੱਸਦੇ-ਹੱਸਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਓ, ਨਵੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ,
  ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਸੱਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਗਾਓ।
  ਆਪ ਸੱਭ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!
 • दीपावली की शुभ कामनाएं कोई भी एडवान्स में न दे,<br/>
हम दीपावली के दिन कहीं भाग कर नहीं जायेंगे।
  दीपावली की शुभ कामनाएं कोई भी एडवान्स में न दे,
  हम दीपावली के दिन कहीं भाग कर नहीं जायेंगे।
 • न इश्क़ में, न पढाई में, न किसी की जुदाई में;<br/>
जो दर्द मिलता है दिवाली की सफाई में।<br/>
साला कमर टूट जाती है।
  न इश्क़ में, न पढाई में, न किसी की जुदाई में;
  जो दर्द मिलता है दिवाली की सफाई में।
  साला कमर टूट जाती है।
 • दिवाली पर जमकर पटाखे फोड़ना, पर्यावरण की रक्षा न्यू ईयर पर करेंगे।
  दिवाली पर जमकर पटाखे फोड़ना, पर्यावरण की रक्षा न्यू ईयर पर करेंगे।
 • ये चीन वाली लाईट का विरोध कब से करना है WhatsApp पर।<br/>
दिवाली आनेवाली है।
  ये चीन वाली लाईट का विरोध कब से करना है WhatsApp पर।
  दिवाली आनेवाली है।
 • इस दीवाली अपने माँ-बाप को खुश करें।<br/>
पटाखों की जगह अपने मोबाइल को आग लगाएं।
  इस दीवाली अपने माँ-बाप को खुश करें।
  पटाखों की जगह अपने मोबाइल को आग लगाएं।
 • दीप जलें तो रौशन आपका जहान हो,<br/>
पूरा आपका हर एक अरमान हो,<br/>
माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे आप पर हर दम,<br/>
ऐसा शुभ दीपावली का आपका त्यौहार हो।<br/>
दीपावली की हार्दिक बधाई!
  दीप जलें तो रौशन आपका जहान हो,
  पूरा आपका हर एक अरमान हो,
  माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे आप पर हर दम,
  ऐसा शुभ दीपावली का आपका त्यौहार हो।
  दीपावली की हार्दिक बधाई!
 • लक्ष्मी जी का आपके सिर हाथ हो,<br/>
सरस्वती जी का साथ हो,<br/>
गणेश जी का हृदय में निवास हो,<br/>
आपके जीवन में खुशियों का प्रकाश ही प्रकाश हो।<br/>
दिवाली की शुभ कामनायें!
  लक्ष्मी जी का आपके सिर हाथ हो,
  सरस्वती जी का साथ हो,
  गणेश जी का हृदय में निवास हो,
  आपके जीवन में खुशियों का प्रकाश ही प्रकाश हो।
  दिवाली की शुभ कामनायें!
 • आयी है दिवाली देखो, संग लायी है ढेरों खुशियाँ देखो;<br/>
यहाँ-वहाँ, जहाँ भी देखो, जगमगाते दीप हैं देखो;<br/>
पटाखों, आतिशबाज़ी से चमक रहा आसमान है देखो;<br/>
खुशियों का यह त्यौहार, आयी है दिवाली देखो।<br/>
आप सब को दिवाली की हार्दिक बधाई!
  आयी है दिवाली देखो, संग लायी है ढेरों खुशियाँ देखो;
  यहाँ-वहाँ, जहाँ भी देखो, जगमगाते दीप हैं देखो;
  पटाखों, आतिशबाज़ी से चमक रहा आसमान है देखो;
  खुशियों का यह त्यौहार, आयी है दिवाली देखो।
  आप सब को दिवाली की हार्दिक बधाई!
 • दिवाली है रौशनी का त्यौहार, लाये हर चेहरे पर मुस्कान;<br/>
सुख और समृधि की बहार, समेट लो सारी खुशियाँ, अपनों का साथ और प्यार;<br/>
मुबारक हो आप सब को दीपावली का पावन त्यौहार।<br/>
शुभ दीपावली!
  दिवाली है रौशनी का त्यौहार, लाये हर चेहरे पर मुस्कान;
  सुख और समृधि की बहार, समेट लो सारी खुशियाँ, अपनों का साथ और प्यार;
  मुबारक हो आप सब को दीपावली का पावन त्यौहार।
  शुभ दीपावली!