• ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ: ਯਾਰ ਕਰੀਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੜਾਈ ਆ।
  ਦੂਜਾ ਪੇਂਡੂ: ਨਹੀ ਓਏ, ਕੈਟਰੀਨਾ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਆ।
  ਕੋਲ ਅਮਲੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ,
  "ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਚੜਾਈ ਆ, ਪੂਰੀਆਂ 500 ਪੌੜੀਆਂ ਆ।
 • ਰੱਬਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇ,<br />
ਹਨੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੂਲਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਿਆਈ ਰੱਖਦਾ!
  ਰੱਬਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇ,
  ਹਨੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੂਲਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਿਆਈ ਰੱਖਦਾ!
 • ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਕਦੇ ਫੈਂਸਲਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਟ
  ਮਾਂ (ਰਸੋਈ ਵਿਚੋਂ): ਪੁੱਤ ਆਲੂ ਦਾ ਪਰਾਂਠਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਗੋਭੀ ਦਾ?
  ਬੇਟਾ: ਆਲੂ ਦਾ।
  ਮਾਂ: ਆਲੂ ਘੱਟ ਖਾਇਆ ਕਰ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇਖ ਆਪਣਾ।
  ਬੇਟਾ: ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਭੀ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ।
  ਮਾਂ: ਨਾਲ ਕੀ ਲਵੇਂਗਾ, ਘਿਓ ਜਾਂ ਮੱਖਣ?
 • ਜਿੱਥੇ - ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਚੁੰਮ ਲਈ,<br/>
ਪਰ ਉਹਬਾਂਦਰੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ,<br/>
'ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ'।
  ਜਿੱਥੇ - ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਚੁੰਮ ਲਈ,
  ਪਰ ਉਹਬਾਂਦਰੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ,
  'ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ'।
 • ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਸਾਰੇ;<br />
ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰੇ।
  ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਸਾਰੇ;
  ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰੇ।
 • ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  'MOTOROLA' ਨਾ ਪਾ।
 • ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਥੇ ਸੱਬ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਇਥੇ ਰਹਿਣਾ;
  ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਟ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸੱਬ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ।
 • ਨਮਕ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ,<br />
ਲੋਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
  ਨਮਕ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ,
  ਲੋਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
 • ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਸਮਝੇ ਓਹ ਛਾਂ ਨਿਕਲੀ;<br />
ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਸਮਝੇ ਓਹ ਗਾਂ ਨਿਕਲੀ';<br />
ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਇਨਹਾ ਬੀਓਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦਾ;<br />
ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਸਮਝੇ ਤੇ ਓਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨਿਕਲੀ।
  ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਸਮਝੇ ਓਹ ਛਾਂ ਨਿਕਲੀ;
  ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਸਮਝੇ ਓਹ ਗਾਂ ਨਿਕਲੀ';
  ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਇਨਹਾ ਬੀਓਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦਾ;
  ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਸਮਝੇ ਤੇ ਓਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨਿਕਲੀ।
 • ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਕੰਜਰ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ।
  ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਕੰਜਰ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ।