• ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ ਲਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੱਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿਉ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ਨਾਂ... ਨਾਂ... ਨਾਂ... ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਪਾਉ, ਪੀਂਘ ਬਣਾਉ ਤੇ ਝੂਟੇ - ਮਾਟੇ ਲਵੋ।
  ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੌਲੇ - ਰੱਪੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੇ ਹੀ ਨਹੀ।
 • ਮਹਿੰਗੀ ਘੜੀ ਰੱਬ ਸੱਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ,<br />
ਪਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ।Upload to Facebook
  ਮਹਿੰਗੀ ਘੜੀ ਰੱਬ ਸੱਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ,
  ਪਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ।
 • ਗਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ - ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਭੰਗੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।Upload to Facebook
  ਗਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ - ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਭੰਗੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਕੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ।Upload to Facebook
  ਕੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ।
 • ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ ਹਰ ਦਿਨ ਵਰਗਾ;<br>
ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਵੇ;<br>
ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼;<br>
ਅੱਜ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ।Upload to Facebook
  ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ ਹਰ ਦਿਨ ਵਰਗਾ;
  ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਵੇ;
  ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼;
  ਅੱਜ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ।
 • ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।<br />
ਕਿਓਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਜੇ 2G ਅਤੇ 3G ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 22G।Upload to Facebook
  ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।
  ਕਿਓਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਜੇ 2G ਅਤੇ 3G ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 22G।
 • ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ,<br>
ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ,<br>
ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਇਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀਓ।<br>
ਕੋਟਿਨ ਕੋਟਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ।Upload to Facebook
  ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ,
  ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ,
  ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਇਸਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀਓ।
  ਕੋਟਿਨ ਕੋਟਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ।
 • ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨਹੀ ਮਰਦੇ;<br>
ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ -<br>
ਨਫਰਤ ਨਾਲ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਗਲਤਫ਼ਹਮੀ ਨਾਲ।Upload to Facebook
  ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨਹੀ ਮਰਦੇ;
  ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ -
  ਨਫਰਤ ਨਾਲ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਗਲਤਫ਼ਹਮੀ ਨਾਲ।
 • ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ, <br />
D.J. ਲਾ ਕੇ ਤਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਡੀਰ ਇੱਕਠੀ ਕਰ ਲੋ।Upload to Facebook
  ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ,
  D.J. ਲਾ ਕੇ ਤਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਡੀਰ ਇੱਕਠੀ ਕਰ ਲੋ।
 • ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਸਨ ਪਰ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ।<br />
ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਪਰ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ।Upload to Facebook
  ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਸਨ ਪਰ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ।
  ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਪਰ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT