• Bachcha Bola Dekh Kar Masjid Ali-Shan;<br/>
Allah Tere Ek Ko Itna Bada Makaan!
    Bachcha Bola Dekh Kar Masjid Ali-Shan;
    Allah Tere Ek Ko Itna Bada Makaan!
    ~ Nida Fazli