Tu Zaroorat Hai Music Video ft. Gehana Vasisth

Singers: Vishal Sharma and Shalini Mukherjee
Music: Avijit Nath
Lyrics: Vishal Sharma
Cast: Gehana Vasisth and Pankaj Sharma
Director: Nitish Chandra

Upcoming Music Videos Previews

Reviews