Vidya Balan Event Gallery

«
»
 • Vidya Balan at Stars Spotted 2020

  Vidya Balan at Stars Spotted 2020

 • Vidya Balan at Stars Spotted 2020

  Vidya Balan at Stars Spotted 2020

 • Vidya Balan at Dabboo Ratnani Calendar 2020 Launch

  Vidya Balan at Dabboo Ratnani Calendar 2020 Launch

 • Vidya Balan at Dabboo Ratnani Calendar 2020 Launch

  Vidya Balan at Dabboo Ratnani Calendar 2020 Launch

 • Vidya Balan at Dabboo Ratnani Calendar 2020 Launch

  Vidya Balan at Dabboo Ratnani Calendar 2020 Launch

 • Vidya Balan at Dabboo Ratnani Calendar 2020 Launch

  Vidya Balan at Dabboo Ratnani Calendar 2020 Launch

 • Vidya Balan at Malang Movie Screening

  Vidya Balan at Malang Movie Screening

 • Vidya Balan at Umang Police Show 2020

  Vidya Balan at Umang Police Show 2020