• Mujh Ko Auron Se Kuch Nahi Hai Kaam;</br>
Tujh Se Har Dam Umeed-Vari Hai!
    Mujh Ko Auron Se Kuch Nahi Hai Kaam;
    Tujh Se Har Dam Umeed-Vari Hai!
    ~ Faez Dehlvi