• ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਬੈਠੇ, ਤੱਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਾਰਨ ਨੂੰ;<br />
ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਤਨ ਦੀ ਚਰਬੀ, ਸਿੱਖੀ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਨੂੰ;<br />
ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮਾਸੂਮਾਂ ਉਂਤੇ, ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ;<br />
ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕੋਈ, ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ;<br />
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੁਰ ਪਈ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਨੂੰ;<br />
ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਬੈਠੇ,ਤੱਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਾਰਨ ਨੂੰ।
  ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਬੈਠੇ, ਤੱਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਾਰਨ ਨੂੰ;
  ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਤਨ ਦੀ ਚਰਬੀ, ਸਿੱਖੀ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਨੂੰ;
  ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮਾਸੂਮਾਂ ਉਂਤੇ, ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ;
  ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕੋਈ, ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ;
  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੁਰ ਪਈ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਨੂੰ;
  ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਬੈਠੇ,ਤੱਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਾਰਨ ਨੂੰ।
 • मन मेरे करते नो सालाहि!<br/>
श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर आप सभी पर गुरु कृपा बनी रहे!
  मन मेरे करते नो सालाहि!
  श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर आप सभी पर गुरु कृपा बनी रहे!
 • जिनी सतिगुरु सेविआ तीन अगै मिलिआ थाउ!<br/>
श्री गुरु अर्जन देव जी के इस शहादत दिवस पर सारे जगत का कल्याण हो!
  जिनी सतिगुरु सेविआ तीन अगै मिलिआ थाउ!
  श्री गुरु अर्जन देव जी के इस शहादत दिवस पर सारे जगत का कल्याण हो!
 • जपउ जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोनि गरब न आयउ!<br/>
श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर आप सभी पर गुरु कृपा बनी रहे!
  जपउ जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोनि गरब न आयउ!
  श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर आप सभी पर गुरु कृपा बनी रहे!
 • जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार;<br/>
जित दुआरे उभरे तितै लेहु उबार।<br/>
श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर आप सब पर गुरु कृपा बनी रहे!
  जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार;
  जित दुआरे उभरे तितै लेहु उबार।
  श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर आप सब पर गुरु कृपा बनी रहे!
 • तेरा कीया मीठा लागै;<br/>
हर नानक नाम पदार्थ मांगै।<br/>
आप सभी पर गुरु अर्जन देव जी के शहादत दिवस पर गुरु कृपा बनी रहे!
  तेरा कीया मीठा लागै;
  हर नानक नाम पदार्थ मांगै।
  आप सभी पर गुरु अर्जन देव जी के शहादत दिवस पर गुरु कृपा बनी रहे!