• ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ (ਮਤਲਬ ਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਹਾਥੀ)!<br/>
ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ!
  ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ (ਮਤਲਬ ਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਹਾਥੀ)!
  ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ!
 • ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪਤੰਜਲੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ!<br/>
ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਭੀ ਰਾਮਦੇਵੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ!
  ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪਤੰਜਲੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ!
  ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਭੀ ਰਾਮਦੇਵੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ!
 • ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਚਕ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਠ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!<br/>
ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਸੱਭ ਦੇ ਘੁੰਡ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੇ!
  ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਚਕ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਠ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
  ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਸੱਭ ਦੇ ਘੁੰਡ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੇ!
 • ਅੱਜ ਦਾ ਗਿਆਨ:<br/>
ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਉੰਨੀਆਂ ਲੁੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ!
  ਅੱਜ ਦਾ ਗਿਆਨ:
  ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਉੰਨੀਆਂ ਲੁੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ!
 • ਸਮੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ!<br/>
ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ!<br/>
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੇ ਹਾਂ!<br/>
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਨਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ... ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚੱਕ ਥੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ! <br/>
ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ... ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ!
  ਸਮੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ!
  ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ!
  ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੇ ਹਾਂ!
  ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਨਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ... ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚੱਕ ਥੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ!
  ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ... ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ!
 • ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 2.5 ਪੇਟਾਬਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।<br/>
1ਪੇਟਾਬਾਈਟ -1000 ਟੇਰਾਬਾਈਟ<br/>
1ਟੇਰਾਬਾਈਟ - 1000ਜੀਬੀ<br/>
ਮਤਲਬ 16 ਜੀਬੀ ਮੈਮੋਰੀ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ<br/>
ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ 10000ਕਰੋੜ ਨਿਊਰਾਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।<br/>
ਇਨ੍ਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੈੱਗ।<br/>
ਬੱਸ ਏਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ।
  ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 2.5 ਪੇਟਾਬਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  1ਪੇਟਾਬਾਈਟ -1000 ਟੇਰਾਬਾਈਟ
  1ਟੇਰਾਬਾਈਟ - 1000ਜੀਬੀ
  ਮਤਲਬ 16 ਜੀਬੀ ਮੈਮੋਰੀ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ
  ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ 10000ਕਰੋੜ ਨਿਊਰਾਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  ਇਨ੍ਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੈੱਗ।
  ਬੱਸ ਏਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ।
 • ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਸਮਝੇ ਉਹ ਛਾਂ ਨਿੱਕਲੀ,<br/>
ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਸਮਝੀ ਉਹ ਗਾਂ ਨਿੱਕਲੀ,<br/>
ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦਾ,<br/>
ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਸਮਝੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨਿੱਕਲੀ।
  ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਸਮਝੇ ਉਹ ਛਾਂ ਨਿੱਕਲੀ,
  ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਸਮਝੀ ਉਹ ਗਾਂ ਨਿੱਕਲੀ,
  ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦਾ,
  ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਸਮਝੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨਿੱਕਲੀ।
 • ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ।<br/>
ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ।
  ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।<br/>
ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਹੀ ਪੰਜਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, `ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੱਲਾ ਹਾਂ।`<br/>
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
  ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
  ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਹੀ ਪੰਜਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, "ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੱਲਾ ਹਾਂ।"
  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
 • ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰੀਕੇ:<br/>
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ!<br/>
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਗਾਓ!<br/>
ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੋ!<br/>
ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਆਕੜੇ ਰਹੋ!<br/>
ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖੋ!<br/>
ਦਫ਼ਾ ਹੋ, ਪਰਾਂ ਮਰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ!
  ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰੀਕੇ:
  ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ!
  ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਗਾਓ!
  ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੋ!
  ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਆਕੜੇ ਰਹੋ!
  ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖੋ!
  ਦਫ਼ਾ ਹੋ, ਪਰਾਂ ਮਰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ!