Bhai Bhai Music Video By Salman Khan

Music Composer: Sajid Wajid
Singer: Salman Khan, Ruhaan Arshad
Lyrics: Salman Khan & Danish Sabri
Rap Lyrics: Ruhaan Arshad

Upcoming Music Videos Previews

Reviews