Tuesday, September 12, 2017

Kalki Show at BTFW

fashion

fashion

Kriti Sanon showcasing 'The Mirabell Collection' from couture house Kalki

fashion

Kalki Show at BTFW

fashion

Kalki Show at BTFW

fashion

Kalki Show at BTFW

fashion

Kriti Sanon showcasing 'The Mirabell Collection' from couture house Kalki

fashion

Kalki Show at BTFW

fashion

Kalki Show at BTFW

fashion

Sucheta Sharma

fashion

Kalki Show at BTFW

fashion

Kalki Show at BTFW

fashion

Kalki Show at BTFW

fashion

Kalki Show at BTFW

fashion

Kalki Show at BTFW

fashion

Kalki Show at BTFW

fashion

Kalki Show at BTFW

fashion

Kalki Show at BTFW